ГР. ШУМЕН

ШКОЛИ

  Школа по изобразително изкуство
 Школата е създадена през 1998 г. Ръководител на школата е Даринка Панайотова.
 Главна цел при работата с децата е разкриване и развиване на творческите им заложби, удовлетворяване на необходимостта им от изява и потребността им от общуване.
 Децата подреждат самостоятелни изложби в читалището. Участват в регионалните конкурси "Водата - извор на живот", "Природата е моето вдъхновение" и др., както и в националния конкурс "България в сърцата и мечтите ни".
 
 
 Школа по английски език
 Школата започва да функционира през 80- те години на ХХ в.
 Целта на обучението в школата е насочена към задълбочаване и разширяване на придобитите в училище знания, усъвършенстване на езиковите умения на учениците.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.