ГР. ШУМЕН

история

През 1922 г. източно от гр. Шумен се заселват 96 бежански семейства от с. Чанакча, Източна Тракия. Те стават основатели на най-големия жилищен квартал на гр. Шумен, наречен в чест на основателите си “Тракия”.

Читалището е учредено на 23.І.1949 г. на общо квартално публично събрание. Приет е устав на читалището. Избран е Управителен съвет в състав: Петър Станков Керемидчиев /председател/, Иван Христов Николов, Коста Вълков Николов, Иван Николов Ников, Стоян Димитров, Христо Русев Стоянов, Георги Николов Георгиев, Димитър Станков Керемидчиев и Султана Георгиева Тодорова. Сформирана е и тричленна контролна комисия в състав: Дамян Маринов Костов, Георги Вълков Николов и Емил Иванов Касабов. Решено е читалището да носи името “Тракия”.

На своето първо заседание, проведено на 13.ІV.1949 г., Управителният съвет приема изготвения план за строеж на читалищна сграда. Осигурените от Общината материали /тухли и камъни/ и доброволния труд и паричните дарения на тракийци се оказват недостатъчни. През 1950 г. строежът е замразен. Едва през 1956 г. сградата е завършена, а официалното ú откриване става на 3.ІІ.1957 г.Сградата е двуетажна и е със застроена площ 183 кв. метра.

Обособена е библиотека, сформирани са фолклорен състав от около 20 души и драматичен състав.

През 1958 г. ръководствата на Тракийската организация и на читалището се обединяват. През 1961 г. принудително е ликвидирана Тракийската организация. За кратко е преустановена и дейността на читалището. Сградата е одържавена. През 1982 г. читалището е преименувано на името на видния литературен критик и историк , шуменеца проф. Боян Пенев.

През следващите години кварталът се разраства, а читалището разширява дейността си. Сградата се оказва недостатъчна за задоволяване на многобройните културни и обществени прояви и се нуждае от основен ремонт. През 1990 г. на читалището е предоставена за стопанисване и ползване и сградата на старото училище. След направения ремонт в нея е изнесена цялата дейност на читалището и до днес. 

От 1981 г. председател на Читалищното настоятелство е Димитър Димиев. Секретар на читалището е Виолета Папазова.

Читалище “Боян Пенев” е носител на орден “Кирил и Методий” – ІІ степен и на Наградата на Шумен.

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.