ГР. ШУМЕН

ЗА НАС

Екипът на читалището, макар и малоброен, е на високо професионално ниво. Работата е насочена към запазване и възпроизвеждане на националното, културното и историческото наследство чрез създаването на добър културен продукт.

Заповядайте при нас! Ние ще ви посрещнем с усмивка и гостоприемство на любезни домакини.

КЪДЕ СМЕ НИЕ?
ЗА НАС
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
 Читалището активно работи по проекти, някои в партньорство с други организации. По проекти към Министерство на културата са закупени нови книги, компютърна техника, ушити са балетни костюми, извършени са ремонтни дейности.По проекти към Общински фонд "Култура"се осъществява автоматизация на библиотечните дейности, издадени са 2 книги.
 През периода 2007 - 2008 г. бяха успешно реализирани 3 проекта по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".
 През 2007 г. по проект към Национален фонд "Култура" осъществихме балетния спектакъл "Коледна приказка".
 През 2008 и 2010 г. реализирахме проектите "Сезони"и "Слънчева магия на плодородието" към Общински фонд "Култура", чрез които осъществихме участието на читалището в Карнавала на плодородието.
 През 2010 г. защитихме проект към Национален дарителски фонд "13 века България", благодарение на който реализирахме коледен концерт - спектакъл.
През 2014 г. реализирахме 2 проекта към Общински фонд "Култура". По първия проект "Балетна сцена" беше реализиран концерт, посветен на 20 годишнината на школата за класически танци. По проекта "Пътешествие в историята с "Шуменска читанка" децата-участници имаха възможност да се потопят в богатото историческо минало на родния край.
През 2015 г. беше реализиран проектът "Шумен - символ на първите", отново финансиран от Общински фонд "Култура". Названията на двата проекта по "Шуменска читанка" 1 и 2 ясно показват идеята да се възпита у децата чувство на гордост, че са от Шумен - град  родно място на много бележити събития. По двата проекта бяха осъществени множество дейности, посещения на музеи, срещи, изложби, концерти. Незабравими за децата ще останат посещенията им в първия конезавод,  Държавен архив - Шумен, възможността да видят първата снимка в България и много други. А за всички родители и гости чудесна изненада беше пресъздаването на първия училищен изпит, състоял се през далечната 1846 г. в Шумен. На нашето "изпитание" децата показаха какво са научили по време на реализацията на  проектите "Пътешествие в историята с Шуменска читанка" и "Шумен - символ на първите".
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.