ГР. ШУМЕН

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ "БОЯН ПЕНЕВ - 1949 г". Е ОБЩОДОСТЪПНА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА.КНИЖНИЯТ ФОНД НАБРОЯВА НАД 15 000 ТОМА ЛИТЕРАТУРА ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЕТО. БИБЛИОТЕКАТА ЗАЩИТАВА УСПЕШНО  ПРОЕКТИ,БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СЕ ОБОГАТЯВА И ОБНОВЯВА КНИЖНИЯТ ФОНД.ПОСТОЯННА ИНИЦИАТИВА НА БИБЛИОТЕКАТА Е ДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БИБЛИОТЕКАТА".ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ, МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ХАРТИЯ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, СРЕЩУ КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ НОВИ КНИГИ.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ПОМАГАТ!
БИБЛИОТЕКА
КАКВО ПРЕДСТОИ?
21-30 октомври 2020 г.
Онлайн-викторина "Шуменски будители"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.