ГР. ШУМЕН

БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ "БОЯН ПЕНЕВ - 1949 г". Е ОБЩОДОСТЪПНА ОБЩЕСТВЕНА БИБЛИОТЕКА.КНИЖНИЯТ ФОНД НАБРОЯВА НАД 15 000 ТОМА ЛИТЕРАТУРА ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЕТО. БИБЛИОТЕКАТА ЗАЩИТАВА УСПЕШНО  ПРОЕКТИ,БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СЕ ОБОГАТЯВА И ОБНОВЯВА КНИЖНИЯТ ФОНД.ПОСТОЯННА ИНИЦИАТИВА НА БИБЛИОТЕКАТА Е ДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БИБЛИОТЕКАТА".ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТ, МОГАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ХАРТИЯ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, СРЕЩУ КОЯТО ЩЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ НОВИ КНИГИ.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО НИ ПОМАГАТ!
КАКВО ПРЕДСТОИ?
ПРЕЗ АПРИЛ В БИБЛИОТЕКАТА
Игрословици с награда
23 април - Световен ден на книгата и авторското право
Литературни игри с ученици от 4 клас на СУ "В. Левски"
Маратон на четенето с ученици от 1 клас на СУ "В. Левски"
24 април - ден на отворените врати в библиотеката
27 април - 135 години от рождението на Боян Пенев - витрина

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg