ГР. ШУМЕН
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БОЯН ПЕНЕВ-1949 г."
СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА "БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ"


РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – детски градиниПОЕЗИЯ няма присъдени награди

ПРОЗА – няма присъдени награди


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


ПОЕЗИЯ

 1.    Кристиян Рачев Христов – – ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Раднево

 2.    Денис Георгиев Динев -ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Раднево

 3.    Теодор Василев Василев – ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. РадневоПРОЗА

 1.     Радослава Здравкова ГеоргиеваСУ „Н. Вапцаров“ - гр. Царево

 2.     Васил Пламенов Георгиев – ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Раднево

 3.     Виктория Генадиева Динева - ІІ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Раднево


ПООЩРЕНИЯ:

 •      Симеон Стефанов Петров – СУ „Н. Вапцаров“ - гр. ЦаревоТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


ПОЕЗИЯ

 1.     Ралица Росен Рачева – ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Карнобат

 2.      Симона Калчева Иванова – ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Карнобат

 3.      Анна – Мария Станиславова Стоянова – НЧ „Добри Войников“ - гр. Шумен


ПООЩРЕНИЯ:

 •     Силвия Костадинова Иванова – ОУ „Райна Княгиня“ - гр. Пловдив


ПРОЗА

 1.      Стелияна Байчева Железова – НЧ „Христо Ботев – 1937“ - гр. Бургас

 2.      Петромира Иванова Стоилова – ОУ „Христо Смирненски“ - гр. Карнобат

 3.      Раймонда Павлинова Караджова – ОУ „Райна Княгиня“ - гр. Пловдив


ПООЩРЕНИЯ:

 •      Джулия Ксавие Фабр – ОУ „Райна Княгиня“ - гр. Пловдив

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“


ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


 1.       Калина Пейчева ПееваШкола „Арт Попово“ – гр. Попово

        Киана Пламенова Огнянова – ДГ „Братя Грим“, гр. „Хензел и Гретел“


 1.       Карина Бончева – „Ателие по изобразителни изкуства - Д. Батембергска“ – гр. Търговище

        Дивна Железчева – СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас


 1.        Мая Милкова – ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

Валентина Живкова НиколоваДГ „Радост“ – гр. Силистра


ПООЩРЕНИЯ:

- Даная Даниелова Ненкова – ДГ „Братя Грим“, гр. „Котаракът в чизми“ – гр. Шумен

- Виктория Деянова Димитрова – ДГ „Братя Грим“, гр. „Хензел и Гретел“ – гр. Шумен


ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


 1.          Виктория Владимирова Пекова – НЧ „Цвят 1870“ - гр. Видин

Симона Пламенова – Школа „Ателие за изобразителни изкуства „Д. Батембергска“, гр. Търговище 1.          Ивая Тодорова – СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен

Рая Василева ЦветановаОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив


 1.          Андреа Росенова ИвановаСУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен

Зара МариноваНЧ „Наука 1870“ - гр. Троян


ПООЩРЕНИЯ:

 •         Димитър Диянов СотировОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци

 •         Михаил МариновНЧ „Наука 1870“ - гр. Троян


ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА


 1.           Стефания Христова Стефанова – Школа „Арт Попово” - гр. Попово

Алекс АнгеловСУ „Сава Доброплодни“ - гр. Шумен

Марина Иванова ЧепишеваVІ „г“ кл., СУ „Сава Доброплодни“ - гр. Шумен


 1.           Павлина Миленова ШиндроваСУ „Максим Райкович“ - гр. Дряново

Красимира ЦоневаСУ „Сава Доброплодни” - гр. Шумен

Еника Шопова – СУ „Васил Левски“ - гр. Троян


 1.       Весела Андреянова Атанасова – ОУ „Райна Княгиня” - гр. Пловдив

Синая Иванова ГрозеваЦПЛР – гр. Бургас

Николай ИвановОУ „Еньо Марковски” - гр. Шумен

Тиана Димитрова - ОУ „Иван Вазов“ – гр. Варна


        ПООЩРЕНИЯ:

      Сияна Цветомирова Цанева – НЧ „Развитие 1869” - гр. Дряново

      Мануел Тихомиров Тасев – ОУ „Васил Левски“ - гр. Плачковци

      Преслав Стоянов – НЧ „Наука 1870“ - гр. Троян

      Константина Попова – ОУ „Райна Княгиня“ – гр. Пловдив


        Специална награда:

      Ивайло Шопов - НЧ „Наука 1870“ - гр. Троян


    Колективни награди:

   1. Найлян Ахмедова, Гергана Николова и Раян Стефанов – СУ „Максим Райкович“ – Дряново

   2. Мелиха Изетова, Вероника Асенова, Божидар Данев, Мая Минева - СУ „Максим Райкович“ – Дряново


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антонин Горчев


ЧЛЕНОВЕ: Виолета Петрова

Виолета Папазова


11.11.2020 г.

Гр. Шумен

Община Шумен

Народно читалище „Боян Пенев – 1949 г.”

ДГ „Братя Грим”

ДГ „Дружба”

 

ХІV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 

 

           " БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА

                                      И МЕЧТИТЕ НИ "

 

Конкурсът се провежда в два раздела: литературни творби и рисунки.

В него могат да участват деца и юноши на възраст до 14 години.

Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (приказка, разказ, есе, стихотворение)  и 2 рисунки. Творбите не се връщат.

Изпратените творби трябва да съдържат следната информация за участника: трите имена, възраст, клас, училище /или читалище, школа и др./, адрес и телефон за контакти. Само литературни творби могат да бъдат изпращани на ел. поща.

Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на читалището: www.boqnpenev1949g.alle.bg   на 17.ХІ.2020 г.

Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Община Шумен.

 

Творбите за конкурса изпращайте на адрес:

НЧ „Боян Пенев – 1949 г.” (За конкурса)

ул. „Одрин” № 12

9704, гр. Шумен

 

или на е-мейл адрес  boqnpenev@abv.bg /само за литературни творби/

Телефони за справки: 054/ 86 89 41; 0877602870.

 

Краен срок за изпращане на творбите: 31.10.2020 г.

 

Забележка: Журито ще оценява само творби отговарящи на условията на конкурса.

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

“БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ”

 

 

СТАТУТ

 

Конкурсът “България в сърцата и мечтите ни” е национален. Провежда се ежегодно от 2007 г. Конкурсът дава възможност за изява на детското творчество.

 

Организатори на конкурса са:

Община Шумен

НЧ “Боян Пенев – 1949 г.” – гр. Шумен

ДГ  “Братя Грим” – гр. Шумен

ДГ  “Дружба” – гр. Шумен

Цели на конкурса:

Провокиране и популяризиране на детското творчество. Възможност за изява на детския талант и въображение.

 

Право на участие:

Деца и младежи до 14 г. възраст, разпределени в 3 възрастови групи:

І група: деца от детски градини

ІІ група: 7 -10 г.

ІІІ група: 11 -14 г.

Конкурсът е индивидуален.

 

Регламент на конкурса:

Националният конкурс “България в сърцата и мечтите ни” се провежда в 2 раздела:

 1. Раздел “Литературни творби”

-        подраздел “Поезия”

-        подраздел “Проза”

 1. Раздел “Рисунки”

 

Регламент на раздел “Литературни творби”:

Всеки участник има право да представи до 2 творби във всеки от двата подраздела. Творбите трябва да са напечатани на компютър. Ръкописи не се разглеждат.

Творбите се изпращат на хартиен носител или на електронната поща на читалището.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено, читалище и пр.

Литературните творби, които не отговарят на условията на конкурса, не се допускат до журиране (няма да бъдат оценявани).

 

Регламент на раздел “Рисунки”:

Всеки участник има право да представи до 2 рисунки, без ограничение на техниката на изпълнение.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни за участника: трите имена, адрес, телефон, имейл за връзка, възраст, клас, училище, детска градина или извънучилищно звено.

Не се приемат творби, изпратени по електронната поща.

Творбите, които не отговарят на условията на конкурса няма да бъдат допускани до журиране.

Забележка: Рисунките трябва да бъдат с добър външен вид.

 

Срок за изпращане на творбите: 31.Х.2020 г.

 

Общи условия:

Всеки участник има право да участва и в двата раздела на конкурса.

Конкурсните творби не се връщат.

Организаторите си запазват правото да използват конкурсните творби с цел популяризиране на конкурса.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на читалището на 17.ХІ.2020 г.

 

Награди:

Журито присъжда първа, втора и трета награда във всяка възрастова група и раздел. Журито има правото да не присъди награда в някоя от групите. По преценка на журито могат да бъдат присъждани и поощрения.

Наградите на участниците от Шумен се получават в НЧ “Боян Пенев – 1949 г.”, а на останалите се изпращат по пощата.

Резултатите от конкурса се обявяват на сайта на НЧ “Боян Пенев – 1949 г.” след отчитането на конкурса.

Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на Община Шумен.

 

Творбите за участие в конкурса се изпращат на адрес:

Гр. Шумен 9 704

Ул. “Одрин” № 12

НЧ “Боян Пенев – 1949 г.”

/за конкурса/

 

За справки:

Тел. 054/ 86 89 41; 0877602870

boqnpenev@abv.bg

www.boqnpenev1949g.alle.bg

 

 

 

 

 

Читалище “Боян Пенев” е регистрирано по Закона за народните читалища и е пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирано е в Министерството на културата под №12.

Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на населението, както и чрез изграждане на добри обществено-полезни партньорства. Работим в тясна връзка с училища, културни институции, обществени и стопански организации, извършващи и подпомагащи културно-просветната дейност.

  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество - школи по класически танци /балет/, пиано, английски език и изобразително изкуство; клубове “Детски приказен свят”, “Екология”, “Ние в обществото”, “Тае-бо аеробика”; фолклорна група “Тракия” и група за пресъздаване на народни обичаи. Преподавателите и ръководителите са утвърдени специалисти в съответната област. Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и надпявания. 

Библиотеката на читалището, със своя непрекъснато обновяващ се фонд, предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им.

Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда. Някои от проектите са в партньорство с други организации – училища, читалища, детски градини и др.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БОЯН ПЕНЕВ-1949 г."
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БОЯН ПЕНЕВ-1949 г."
ПОМОЩ ЗА БИБЛИОТЕКАТА
  Читалище "Боян Пенев - 1949 г."събира целогодишно хартия за вторични суровини. Срещу нея се закупуват нови книги за библиотеката. Всеки, който желае да помогне на библиотеката, може да предостави хартия в читалището всеки делничен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч.
    Благодарим на всички, които подкрепят инициативата, и на всички, които ще ни помагат в бъдеще! Благодарим и на всички, които подаряват книги на библиотеката! Очакваме вашата подкрепа и в бъдеще!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg