ГР. ШУМЕН
"/>
СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "БЪЛГАРИЯ В СЪРЦАТА И МЕЧТИТЕ НИ"


РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА

 


 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – детски градини


ПОЕЗИЯ

ПЪРВА НАГРАДА

–  Ралица Борисова –  ДГ „Дружба”, „Моята Родина”

ВТОРА НАГРАДА

 – Росен Сергеев Милев –ДГ „Дружба”, „България”

ТРЕТА НАГРАДА

– Габриела Мартинова Станчева – ДГ „Дружба”, „Моят роден град”

-      Александра Найденова Тошкова – ДГ „Дружба”, „Шумен”

 

ПРОЗА – няма присъдени награди

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПОЕЗИЯ

ПЪРВА НАГРАДА

 – Кристелин Кирилова Мавродинова – СУ „Христо Ботев” – гр. Сунгурларе, „България”

ВТОРА НАГРАДА

 – Хиджихан Айдън – литературен клуб „Приказен свят”, ЦПЛР –ОДК, Шумен, /ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – Шумен/, „На родното ми село”

ТРЕТА НАГРАДА

-      Гергана Колева – Клуб „Сладкодумци” – ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Мой роден край”

 

ПРОЗА

ПЪРВА НАГРАДА

– Даниел Светославов – Литературен клуб „Приказен свят”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Селска метеорология”

ВТОРА НАГРАДА

 – Тунай Али - Литературен клуб „Приказен свят”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Моето родно село”

 

ТРЕТА НАГРАДА

 – Мартин Байнов– Литературен клуб „Приказен свят”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Легенда за Илчов баир”

   

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПОЕЗИЯ

ПЪРВА НАГРАДА

     Ивана Димитрова – клуб „Журналист”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „България”

ВТОРА НАГРАДА

 – Полина Петрова – клуб „Журналист”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Изворче”

ТРЕТА НАГРАДА

     Джейда Гюрсел Ахмед - клуб „Журналист”, ЦПЛР – ОДК, Шумен, „Златна есен”

 

ПРОЗА

ПЪРВА НАГРАДА

       Дима Валентинова Димчева – ЦПЛР - ОДК Шумен, УЛК „Сладкодумци”, „Чудните скали”

ВТОРА НАГРАДА

-      Николай Димитров – Школа БЕЛ, ЦПЛР - ОДК Шумен, „Приключение на морското дъно”

-      ТРЕТА НАГРАДА

-      Аделина Йорданова Станчева – УЛК „Сладкодумци”, ЦПЛР - ОДК Шумен, „Скалата накрай морето”

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПЪРВА НАГРАДА

-      Виктория Тошкова –  Ателие за изобразителни изкуства – Търговище

-      Траяна Любомирова – ДГ „Лястовичка” – гр. Попово

 

ВТОРА НАГРАДА

-      Габриела Тотевска – ШИИ при НЧ „Наука 1870”, гр. Троян

-      Галин Кръстев Кръстев – ДГ „Братя Грим”, гр. Шумен, гр. „Котаракът в чизми”

 

ТРЕТА НАГРАДА

-      Марина Мартинова Гатева – ДГ „Изворче”, гр. Шумен

-      Гергана Велиславова Филчева – ДГ № 35 „Дружба”, гр. Шумен

 

ПООЩРЕНИЯ:

- Боян Миленов Живков – ДГ „Братя Грим”, гр. Шумен, група „Снежанка”

- Теодора Георгиева – Школа по рисуване и приложни изкуства при НЧ „Димитър Полянов - 1862”, гр. Карнобат

- Илона Радославова – ДГ „Смехорани”, гр. Шумен

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПЪРВА НАГРАДА

-      Даяна Галинова Василева, ЦПЛР – ОДК, гр. Шумен  

-      Матея Василева – СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен

 

ВТОРА НАГРАДА

-      Йоана Габровска – ШИИ „Арт Попово” при Дом на културата, гр. Попово

-      Даная Мартинова Найденова – ОУ „Райна Княгиня”– гр. Пловдив

 

ТРЕТА НАГРАДА

-      Синтия Ламбова – ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен

-      Богдана Църовска – ШИИ при НЧ „Наука 1870”– гр. Троян

ПООЩРЕНИЯ:

-      Симона Калчева Иванова – ШИИ и ПИ при НЧ „Димитър Полянов - 1862” – гр. Карнобат

-      Димо Ивов Николов – НЧ „Цвят 1870” - гр. Видин

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПЪРВА НАГРАДА

-      Елица Валентинова Кръстева -  ОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Попово

-      Елица Илиянова Денева – НЧ „Развитие 1869” – гр. Дряново

 

ВТОРА НАГРАДА

- Дерия Фахри Халми – СУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Венец, обл. Шумен

- Красимира Минчева Вълева - ОУ „Райна Княгиня”, гр. Пловдив

 

ТРЕТА НАГРАДА

-      Бояна Младенова Райкова – ОУ „Капитан Петко войвода” – кв. Галата, гр. Варна

-      Кристиана Пламенова Петрова – ОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Попово

 

ПООЩРЕНИЯ:

-      Татяна Кирилова Железчева - Школа по изобразително изкуство и приложно изкуство при НЧ „Димитър Полянов – 1862, гр. Карнобат

-      Александра Димитрова Димитрова – ЦПЛР – ОДК, гр. Шумен

-      Селен Еркан Идрис – ОШИ „Анастас Стоянов” – гр. Шумен

 

ГРАМОТА ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ:

 

1.      ДГ „Дружба”

2.      ЦПЛР – ОДК, гр. Шумен

3.      ІІ ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Шумен

4.      ОУ „Райна Княгиня” – гр. Пловдив

5.      Ателие за изобразително изкуство – Търговище

6.      ДГ „Братя Грим”- Шумен

7.      ДГ  „Изворче” – Шумен

8.      НЧ „Цвят 1870” – гр. Видин

9.      ШИИ „Арт Попово” при Дом на културата – гр. Попово;

10.  ОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Попово

11.  НЧ „Развитие - 1869” – Дряново – Клас по изобразително изкуство

12.  СУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Венец

13.  НЧ „Димитър Полянов - 1862” – гр. Карнобат

14.  140 СУ  „Иван Богоров“  - София

15.  СУ „Сава Доброплодни” – Шумен

16.  ОШИ „Анастас Стоянов” – Шумен

17.  НЧ „Наука - 1870” – гр. Троян

18.  ДГ „Смехорани” – Шумен

19.  ДГ „Слънце” – гр. Попово

 

 

 

Читалище “Боян Пенев” е регистрирано по Закона за народните читалища и е пререгистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирано е в Министерството на културата под №12.

Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на населението, както и чрез изграждане на добри обществено-полезни партньорства. Работим в тясна връзка с училища, културни институции, обществени и стопански организации, извършващи и подпомагащи културно-просветната дейност.

  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество - школи по класически танци /балет/, пиано, английски език и изобразително изкуство; клубове “Детски приказен свят”, “Екология”, “Ние в обществото”, “Тае-бо аеробика”; фолклорна група “Тракия” и група за пресъздаване на народни обичаи. Преподавателите и ръководителите са утвърдени специалисти в съответната област. Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и надпявания. 

Библиотеката на читалището, със своя непрекъснато обновяващ се фонд, предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им.

Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда. Някои от проектите са в партньорство с други организации – училища, читалища, детски градини и др.

"/>
ПОМОЩ ЗА БИБЛИОТЕКАТА
  Читалище "Боян Пенев - 1949 г."събира целогодишно хартия за вторични суровини. Срещу нея се закупуват нови книги за библиотеката. Всеки, който желае да помогне на библиотеката, може да предостави хартия в читалището всеки делничен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч.
    Благодарим на всички, които подкрепят инициативата, и на всички, които ще ни помагат в бъдеще! Благодарим и на всички, които подаряват книги на библиотеката! Очакваме вашата подкрепа и в бъдеще!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg